Game
Ended

Irtysh Omsk vs Sakhalin - 0:2 (Away Win)

loading


Last games of Irtysh Omsk

L
L
W
L
L
L
W
L
L
L
D
W
W
D
W
D
W
L
L
L
DateHome vs AwayResultWinning Odd
27. May Dynamo Barnaul - Irtysh Omsk Lose (2-1) 1.57 
14. May Sakhalin - Irtysh Omsk Lose (5-1) 1.22 
7. May Irtysh Omsk - Zenit Irkutsk Lose (0-1) 2.8 
4. May Irtysh Omsk - FC Chita Win (2-1) 5.5 
27. April FC Chita - Irtysh Omsk Draw (1-1) 4.6 
24. April Zenit Irkutsk - Irtysh Omsk Win (2-3) 4.75 
1. October Irtysh Omsk - Dynamo Barnaul Draw (0-0) 3.4 
20. September Smena - Irtysh Omsk Win (0-1) 8.5 
10. September Irtysh Omsk - Zenit Irkutsk Win (2-0) 3 
30. August FC Chita - Irtysh Omsk Draw (2-2) 4.5 
23. August Irtysh Omsk - Tomsk Lose (0-4) 1.33 
16. August Irtysh Omsk - Smena Lose (0-1) 2.25 
9. August Dynamo Barnaul - Irtysh Omsk Lose (1-0) 1.33 
1. August Irtysh Omsk - Dynamo Barnaul Win (3-2) 4.75 
24. May Smena - Irtysh Omsk Lose (4-2) 1.6 
11. May Irtysh Omsk - FC Chita Lose (0-1) 1.53 
23. April Irtysh Omsk - Sakhalin Lose (1-3) 2.3 
20. April Irtysh Omsk - Smena Win (1-0) 3.25 
9. October Dynamo Barnaul - Irtysh Omsk Lose (4-2) 1.8 
8. September Irtysh Omsk - FC Chita Lose (0-1) 2 

Last games of Sakhalin

L
D
L
W
L
L
D
L
L
W
L
L
L
L
W
W
W
W
W
W
DateHome vs AwayResultWinning Odd
27. May FC Chita - Sakhalin Win (0-1) 2.64 
24. May Zenit Irkutsk - Sakhalin Win (0-3) 1.75 
14. May Sakhalin - Irtysh Omsk Win (5-1) 1.22 
30. April Sakhalin - Smena Win (2-1) 1.38 
27. April Sakhalin - Smena Win (3-0) 1.67 
12. October Sakhalin - Zenit Irkutsk Win (3-1) 1.91 
9. October Sakhalin - FC Chita Lose (1-2) 3.25 
28. September Zenit Irkutsk - Sakhalin Lose (4-1) 3.25 
20. September Sakhalin - Dynamo Barnaul Lose (0-1) 2.75 
16. August Dynamo Barnaul - Sakhalin Lose (1-0) 2.07 
9. August Sakhalin - Zenit Irkutsk Win (2-1) 1.75 
1. August Smena - Sakhalin Lose (1-0) 2.75 
3. June FC Chita - Sakhalin Lose (2-0) 1.4 
31. May Zenit Irkutsk - Sakhalin Draw (1-1) 4.18 
24. May Sakhalin - Dynamo Barnaul Lose (1-2) 2.9 
11. May Smena - Sakhalin Lose (2-1) 2.63 
23. April Irtysh Omsk - Sakhalin Win (1-3) 2.3 
20. April Dynamo Barnaul - Sakhalin Lose (1-0) 2.4 
12. October Sakhalin - Zenit Irkutsk Draw (1-1) 5.52 
9. October Sakhalin - FC Chita Lose (1-3) 3.4 

Last games of Irtysh Omsk | Over/Under 2.5

O
U
O
O
U
O
U
U
O
U
O
U
O
O
DateHome vs AwayOutcomeWinning Odd
27. May Dynamo Barnaul - Irtysh Omsk Over (2-1) 1.9 
14. May Sakhalin - Irtysh Omsk Over (5-1) 1.48 
7. May Irtysh Omsk - Zenit Irkutsk Under (0-1) 2.15 
4. May Irtysh Omsk - FC Chita Over (2-1) 2.15 
27. April FC Chita - Irtysh Omsk Under (1-1) 1.95 
24. April Zenit Irkutsk - Irtysh Omsk Over (2-3) 2.1 
20. September Smena - Irtysh Omsk Under (0-1) 1.8 
10. September Irtysh Omsk - Zenit Irkutsk Under (2-0) 1.67 
23. August Irtysh Omsk - Tomsk Over (0-4) 1.57 
16. August Irtysh Omsk - Smena Under (0-1) 1.7 
1. August Irtysh Omsk - Dynamo Barnaul Over (3-2) 1.57 
24. May Smena - Irtysh Omsk Over (4-2) 1.95 
11. May Irtysh Omsk - FC Chita Under (0-1) 1.85 
23. April Irtysh Omsk - Sakhalin Over (1-3) 2.15 

Last games of Sakhalin | Over/Under 2.5

U
O
O
U
U
O
O
O
O
DateHome vs AwayOutcomeWinning Odd
24. May Zenit Irkutsk - Sakhalin Over (0-3) 1.66 
14. May Sakhalin - Irtysh Omsk Over (5-1) 1.48 
27. April Sakhalin - Smena Over (3-0) 2.38 
28. September Zenit Irkutsk - Sakhalin Over (4-1) 2.05 
16. August Dynamo Barnaul - Sakhalin Under (1-0) 1.7 
1. August Smena - Sakhalin Under (1-0) 1.75 
11. May Smena - Sakhalin Over (2-1) 1.9 
23. April Irtysh Omsk - Sakhalin Over (1-3) 2.15 
20. April Dynamo Barnaul - Sakhalin Under (1-0) 1.85 

Last games of Irtysh Omsk | Both Teams To Score

N
Y
N
Y
Y
N
N
N
N
N
Y
Y
Y
N
Y
Y
DateHome vs AwayOutcomeWinning Odd
27. May Dynamo Barnaul - Irtysh Omsk Yes (2-1) 1.83 
14. May Sakhalin - Irtysh Omsk Yes (5-1) 2 
7. May Irtysh Omsk - Zenit Irkutsk No (0-1) 2.38 
4. May Irtysh Omsk - FC Chita Yes (2-1) 2.1 
27. April FC Chita - Irtysh Omsk Yes (1-1) 2.15 
24. April Zenit Irkutsk - Irtysh Omsk Yes (2-3) 2.05 
1. October Irtysh Omsk - Dynamo Barnaul No (0-0) 1.85 
20. September Smena - Irtysh Omsk No (0-1) 1.53 
10. September Irtysh Omsk - Zenit Irkutsk No (2-0) 1.85 
23. August Irtysh Omsk - Tomsk No (0-4) 2 
16. August Irtysh Omsk - Smena No (0-1) 1.83 
1. August Irtysh Omsk - Dynamo Barnaul Yes (3-2) 1.6 
24. May Smena - Irtysh Omsk Yes (4-2) 1.87 
11. May Irtysh Omsk - FC Chita No (0-1) 1.83 
23. April Irtysh Omsk - Sakhalin Yes (1-3) 1.8 
20. April Irtysh Omsk - Smena No (1-0) 2.15 

Last games of Sakhalin | Both Teams To Score

N
Y
Y
N
N
Y
N
Y
N
DateHome vs AwayOutcomeWinning Odd
24. May Zenit Irkutsk - Sakhalin No (0-3) 2.38 
14. May Sakhalin - Irtysh Omsk Yes (5-1) 2 
27. April Sakhalin - Smena No (3-0) 1.65 
28. September Zenit Irkutsk - Sakhalin Yes (4-1) 1.75 
16. August Dynamo Barnaul - Sakhalin No (1-0) 1.9 
1. August Smena - Sakhalin No (1-0) 2 
11. May Smena - Sakhalin Yes (2-1) 1.87 
23. April Irtysh Omsk - Sakhalin Yes (1-3) 1.8 
20. April Dynamo Barnaul - Sakhalin No (1-0) 2 

Last games of Irtysh Omsk | Double chance

DateHome vs AwayOutcomeWinning Odd
27. May Dynamo Barnaul - Irtysh Omsk H/D and H/A (2-1) 1.12 & 1.23 
14. May Sakhalin - Irtysh Omsk H/D and H/A (5-1) 1.01 & 1.12 
7. May Irtysh Omsk - Zenit Irkutsk D/A and H/A (0-1) 1.51 & 1.29 
4. May Irtysh Omsk - FC Chita H/D and H/A (2-1) 2.18 & 1.27 
27. April FC Chita - Irtysh Omsk H/D and D/A (1-1) 1.1 & 3.2 
24. April Zenit Irkutsk - Irtysh Omsk D/A and H/A (2-3) 2.02 & 1.32 
20. September Smena - Irtysh Omsk D/A and H/A (0-1) 2.94 & 1.15 
10. September Irtysh Omsk - Zenit Irkutsk H/D and H/A (2-0) 1.57 & 1.3 
23. August Irtysh Omsk - Tomsk D/A and H/A (0-4) 1.05 & 1.14 
16. August Irtysh Omsk - Smena D/A and H/A (0-1) 1.33 & 1.26 
1. August Irtysh Omsk - Dynamo Barnaul H/D and H/A (3-2) 2.1 & 1.22 
24. May Smena - Irtysh Omsk H/D and H/A (4-2) 1.13 & 1.24 
11. May Irtysh Omsk - FC Chita D/A and H/A (0-1) 1.09 & 1.2 
23. April Irtysh Omsk - Sakhalin D/A and H/A (1-3) 1.34 & 1.28 

Last games of Sakhalin | Double chance

DateHome vs AwayOutcomeWinning OddOur prediction
24. May Zenit Irkutsk - Sakhalin D/A and H/A (0-3) 1.21 & 1.31 D/A | Win 
14. May Sakhalin - Irtysh Omsk H/D and H/A (5-1) 1.01 & 1.12 H/D | Win 
27. April Sakhalin - Smena H/D and H/A (3-0) 1.16 & 1.31 H/D | Win 
28. September Zenit Irkutsk - Sakhalin H/D and H/A (4-1) 1.66 & 1.31 H/A | Win 
16. August Dynamo Barnaul - Sakhalin H/D and H/A (1-0) 1.29 & 1.3 H/D | Win 
1. August Smena - Sakhalin H/D and H/A (1-0) 1.43 & 1.34 H/A | Win 
11. May Smena - Sakhalin H/D and H/A (2-1) 1.44 & 1.27 H/D | Win 
23. April Irtysh Omsk - Sakhalin D/A and H/A (1-3) 1.34 & 1.28 H/A | Win 
20. April Dynamo Barnaul - Sakhalin H/D and H/A (1-0) 1.41 & 1.33 H/D | Win 

STATISTICAL COMPARISON

Irtysh Omsk
Achievement
Sakhalin
30%
% of Wins
40%
55%
% of Losses
50%
15 %
% of Draws
10 %
1.1
Goals scored per match
1.45
1.75
Goals conceded per match
1.3
0.82
Goals scored - HOME
1.9
1.27
Goals conceded - HOME
1.3
1.44
Goals scored - AWAY
1
2.33
Goals conceded - AWAY
1.3
65%
Chance to score goal next match
75%
80%
Chance to concede goal next match
85%
35%
Failure to score matches
25%
20%
Clean sheet matches
15%
50%
Matches over 2.5 goals
60%
40%
Matches over 3.5 goals
25%
1.17
Win margin
2.13
1.82
Losing margin
1.4
50 %
Both teams score - YES
60 %
50 %
Both teams score - NO
40 %
55 %
Matches with ODD score
65 %
45 %
Matches with EVEN score
35 %
3.1
Average win odd - 1X2
2.56
1.93
Average win odd - BTTS
1.93
1.88
Average win odd - O/U 2.5
1.9
0%
Matches WON being favorite
50%
100%
Matches LOST being favorite
50%
37.5%
Matches WON being underdog
25%
62.5%
Matches LOST being underdog
75%

H2H vs SIMILAR RANKING TEAMS

Vs
35
Current Ranking
44
0.7
AVG Goals Scored
1.7
1.7
AVG Goals Conceded
1.1
29% (2)
Games WON
56% (5)
57% (4)
Games LOST
33% (3)
14% (1)
DRAWS
11% (1)
VIEW ALL GAMES

Ranking Table by Hintwise Algorithms

1.
Tekstilshchik Ivanovo
65
2.
FC Chita
59
3.
Dolgie Prudy
58
4.
KAMAZ
58
5.
Chelyabinsk
56
6.
Syzran 2003
55
7.
Legion Dynamo
52
8.
Dynamo Barnaul
52
9.
Torpedo Moskva
50
10.
Neftekhimik
50
11.
Zenit Izhevsk
50
12.
Nosta
48
13.
Energomash Belgorod
44
14.
Sakhalin
44
15.
Strogino Moskva
42
16.
Smena
42
17.
Volga Ulyanovsk
41
18.
Pskov-747
36
19.
Spartak Nalchik
35
20.
Irtysh Omsk
35
21.
Biolog Novokubansk
34
22.
Kaluga
32
23.
Zenit Irkutsk
31
24.
FK CRFSO Smolensk
28
25.
Kuban Krasnodar II
24
26.
Lada Tolyatti
23

H2H vs SAME TEAMS

Irtysh Omsk
Sakhalin
Away Games
W
2-3
Zenit Irkutsk
W
0-3
D
1-1
FC Chita
W
0-1


WHO WINS: Irtysh Omsk 0%, Sakhalin 100%
SCORE PREDICTION: 1 vs 1.75
Over/Under 2.5: OVER (50%)

Both Teams to Score: YES (50%)